Privacy statement

fantasyshop

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden.
Abunai Fantasy kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1.1 Het verwerken van de bestelling.
1.2 Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.
1.3 Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Abunai Fantasy denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden.
Gegevens die door de klant aan Abunai Fantasy zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter één uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging.
De gegevens die de klant aan Abunai Fantasy verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.